Vitorlás- és kisgéphajó tanfolyamok

1.01 cikk – Fogalom-meghatározások

E Szabályzat alkalmazásában:

a) hajó – belvízi hajó, beleértve a kishajót és kompot, továbbá az úszó munkagépet és a tengeri hajót;

b) géphajó – saját gépi berendezéssel hajtott hajó;

c) vitorlás hajó – vitorlával haladó hajó (a vitorlával haladó és egyidejűleg saját gépi hajtóberendezését is használó hajót géphajónak kell tekinteni);

d) kishajó – az a hajó, amelynek hajótesten mért hossza 20 m-t nem éri el, kivéve

– a kishajónak nem tekinthető hajók vontatására, tolására vagy mellévett alakzatban továbbítására épített vagy felszerelt hajót,

– azt a hajót, amelyen 12 főnél több utas szállítását engedélyezték, továbbá

– a kompot;

e) úszó munkagép – gépi berendezéssel ellátott, vízi úton és egyéb vízen, illetve kikötőben való munkavégzésre szolgáló úszó létesítmény (pl. szívókotró, vedersoros kotró, elevátor, cölöpverő, úszódaru);

f) úszómű – helyváltoztatásra általában nem szolgáló úszó létesítmény (pl. fürdőhajó, úszódokk, kikötőponton, csónakház);

g) úszóanyagok köteléke – tutaj, továbbá helyváltoztatásra szolgáló és hajónak, illetve úszóműnek nem tekinthető egyéb létesítmény, kötelék vagy eszköz;

h) komp – vízi úton való átkelésre szolgáló olyan hajó, amelyet az illetékes hatóság kompnak minősített;

i) tolt bárka – tolva történő továbbításra tervezett vagy erre külön felszerelt hajó;

j) hajón szállítható bárka – a tengeri hajó fedélzetén való szállításra és belvízi hajózásra szolgáló tolt bárka;

k) kötelék – a vontatott vagy tolt kötelék, továbbá mellévett alakzat;

l) vontatott kötelék – az egy vagy több hajóból, úszóműből vagy úszóanyagok kötelékéből összeállított, egy vagy több géphajó által vontatott kötelék. Az utóbbiak a kötelék részét képezik;

m) tolt kötelék – olyan merev kötelék, amelyben található hajók közül legalább egy a köteléket továbbító géphajó (tolóhajó) előtt helyezkedik el;

n) mellévett alakzat – olyan egymáshoz oldalukkal csatolt hajókból álló merev kötelék, amelyek közül egyik sem helyezkedik el az alakzatot továbbító géphajó előtt;

o) veszteglő – az a hajó, úszóanyagok köteléke vagy úszómű, amely közvetlenül vagy közvetve horgonyon vagy a parthoz kikötve áll;

p) menetben levő – az a hajó, úszóanyagok köteléke vagy úszómű, amely nem áll közvetlenül vagy közvetve horgonyon vagy a parthoz kikötve, illetve nincs zátonyon fennakadva.

A menetben levő hajó, úszóanyagok köteléke vagy az úszómű tekintetében a „megáll” kifejezés, a parthoz viszonyított megállást jelenti;

q) halászattal foglalkozó hajó – bármely műveletképességét korlátozó – kerítőhálóval, horogsorral, vonóhálóval vagy egyéb – halászeszközzel halászó hajó; kivéve az olyan hajót, amelyet a vontatott horogsor vagy egyéb halászeszköz műveletképességében nem akadályoz;

r) fehér fény,

vörös fény,

zöld fény,

sárga fény,

kék fény –

olyan fény, amelynek színe megfelel az e Szabályzat I-4. mellékletében foglalt előírásoknak;

s) erős fény,

közepesen erős fény,

szokásos fény –

az olyan fény, amelynek fényerőssége megfelel a Szabályzat I-5. mellékletében foglalt előírásoknak;

t) villogó fény – percenként 50-60-szor ritmikusan felvillanó fény;

u) rövid hang – kb. 1 másodperc időtartamú hang,

hosszú hang – kb. 4 másodperc időtartamú hang,

a két egymást követő hang közötti időtartam kb. 1 másodperc;

v) nagyon rövid hangok sorozata – a legalább hat, egyenként 1/4 másodperc időtartamú, kb. 1/4 másodperc időtartamú szünettel elválasztott hangból álló sorozat;

v-bis) harangkongatás – egy kettős harangütés;

w) háromtónusú hangjelzés – három, egymást követő, különböző magasságú, összesen kb. 2 másodperc időtartamú, háromszor ismétlődő jelzés.

A hangok frekvenciájának 165-297 Hz tartományban kell lennie, a legmagasabb és a legalacsonyabb hang közötti különbségnek pedig legalább két egész hangközt kell kitennie. Minden három hangból álló sorozatnak a legmélyebb hangon kell kezdődnie és a legmagasabb hangon kell befejeződnie;

x) éjszaka – a napnyugta és a napkelte közötti időszak;

y) nappal – a napkelte és a napnyugta közötti időszak;

z) biztonságos sebesség – olyan sebesség, amelynél a hajó, kötelék vagy mellévett alakzat vezetője az adott körülmények és viszonyok között kellően és hatékonyan intézkedhet, a szükséges távolságon belüli megállással az összeütközést elkerülheti;

z-bis1 korlátozott látási viszonyok – a köd, homály, hóesés, zápor vagy egyéb ok által korlátozott láthatóság;

z-bis2 hajóút – a vízi útnak az adott vízállásnál hajózásra használt és jelzésekkel kitűzött része;

z-bis3 kimerült állapot – nem kielégítő pihenés vagy betegség miatt fellépő, a magatartási normától való eltérésben és a reakcióidő növekedésében megnyilvánuló állapot;

z-bis4 bódult állapot – alkohol, kábítószer, illetve gyógyszer vagy más hasonló anyag fogyasztásának következtében fellépő és laboratóriumi vizsgálatokkal vagy a klinikai tünetek alapján külön jogszabályban meghatározottak szerint megállapítandó állapot;

z-bis5 motoros vízi sporteszköz – olyan kishajó, amely saját gépi hajtással rendelkezik, alkalmas egy vagy több személlyel közlekedni és vízen siklásra, sportolásra szolgál (pl. waterbob, waterscooter, jetbike, jetski stb.).